Menu
Tablet menu
A+ A A-

Czas pracy

14

Co rozumiemy przez czas pracy?

Według art. 128 § 1 Kodeksu pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Przyjmuje się, że do czasu wykonywanej pracy zaliczamy:
• wykonywanie umówionej pracy,
• wykonywanie przydzielonej pracownikowi pracy zastępczej,
• pozostawanie w gotowości do świadczenia pracy na podstawie dyspozycji pracodawcy,
• okresy przestoju w pracy z przyczyn zakładu pracy.

 13

Organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy pracownika to obowiązek pracodawcy. Musi ona uwzględniać podstawowe wymogi co do norm czasu pracy, jego wymiaru, okresów rozliczeniowych oraz minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Normy czasu pracy to maksymalny wymiar godzin pracy, zgodny z przepisami prawa pracy, tj. norma dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin, norma średniotygodniowa, która nie powinna przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym 40 godzin, oraz norma średniotygodniowa jako suma godzin pracy w normalnym czasie pracy i godzin nadliczbowych, która nie powinna przekraczać przeciętnie 48 godzin tygodniowo w obowiązującym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 i 131 § 1 Kp.). Okres rozliczeniowy to okres (przedział czasowy), w czasie którego pracownik zobowiązany jest przepracować określoną liczbę godzin (art. 129 § 1 i 2 Kp.). Po jego upływie pracodawca musi ustalić ile czasu przepracował pracownik i czy nie doszło do jego przekroczenia w stosunku do czasu zaplanowanego, a jeżeli tak to w jakim wymiarze i z jakich powodów.

12

Jakie są normy czasu pracy?

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują norm podstawowych i ubocznych. Najbardziej powszechną i stosowaną do większości grup pracowniczych w naszym kraju jest norma czasu pracy przewidziana art. 129 Kodeksu pracy. Czas pracy nie powinien przekraczać zgodnie z tą normą 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5- dniowym tygodniu pracy i w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Stosowane są również inne, krótsze normy czasu pracy -  przykładowo dobowa norma czasu pracy dla pracowników zakładu opieki zdrowotnej wynosi 7 godz. i 35 min., natomiast dla pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności – 7 godz. na dobę i 35 godz. na tydzień w każdym tygodniu pracy.

W trakcie kursu „KADRY” dowiesz się więcej o czasie pracy, o tym jakie systemy są stosowane, w jaki sposób rozliczane są przerwy w pracy a także nadgodziny. Ponadto zostaną poruszone kwestie takie jak okres rozliczeniowy, ewidencja czasu pracy oraz praca w porze nocnej.

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28