Menu
Tablet menu
A+ A A-

Prawo pracy od podstaw

3

Co to jest prawo pracy?

Prawo pracy to najogólniej ujmując zespół norm i regulacji, które obowiązują pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
Ich źródła to między innymi:
• przepisy kodeksu pracy
• przepisy zawarte w innych ustawach i aktach wykonawczych (rozporządzanie, zarządzenie)
• regulaminy i statuty.

Według norm prawa pracy, jako pracownika określa się osobę, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca zaś określony jest jako  jednostka (niekoniecznie posiadająca osobowość prawną) a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników.

1

Jakie są podstawowe założenia prawa pracy?

Podstawowe założenia to między innymi:
• prawo do pracy
• zasada wolności pracy
• zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika
• zasada równoprawności
• zakaz dyskryminacji
• zasada koniecznej odpłatności pracy
• prawo do wypoczynku
• zasada bezpiecznej i higienicznej pracy.

Organami nadzorującymi przestrzeganie prawa pracy są Państwowa Inspekcja Pracy – odpowiedzialna za nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym BHP oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, która odpowiada za nadzór i kontrola przestrzeganie zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy. Poza w.w. instytucjami, nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy sprawują też organy społecznej kontroli – czyli tzw. społeczna inspekcja pracy.

Jeżeli planujesz rozwijać swoją karierę w działach personalnych, bądź zamierzasz prowadzić działalność i zatrudniać pracowników, zapraszamy Cię na kurs obejmujący wszystkie zagadnienia z zakresu Prawa Pracy, które będą Ci niezbędne, aby swobodnie poruszać się na rynku pracy. 

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28