Menu
Tablet menu
A+ A A-

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów - Księgowość MŚP

15


Czym jest książka przychodów i rozchodów?

Księga jest ewidencją przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia PKPiR jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Księgę można prowadzić zarówno w postaci tradycyjnej - papierowej, jak i przy pomocy programów elektronicznych. Tradycyjna wersja jest na pewno bardziej czasochłonna i mniej estetyczna, w związku z tym dla przedsiębiorców bardziej korzystne jest posługiwanie się programami komputerowymi.

  • 16

  • Jak prawidłowo prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie KPiR przy pomocy komputera będzie prawidłowe, gdy podatnik spełni podstawowe warunki:
• będzie posiadał instrukcję obsługi programu;
• będzie korzystał z programu, który umożliwia bezzwłoczny wgląd do zapisów w nim dokonywanych oraz pozwoli na drukowanie danych z zachowaniem chronologii i wzoru księgi;
• będzie przechowywał zapisane dane na magnetycznych nośnikach informacji chroniąc je przed zatarciem, do czasu ich wydruku. 

Prowadzenie KPiR komputerowo nie zwalnia podatnika z obowiązku posiadania jej w wersji papierowej. W związku z tym nie później niż do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni należy sporządzić wydruk dokonanych zapisów. Powinien on być zgodny ze wzorem księgi, jaki Minister Finansów zawarł w Załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie PKPiR.

17

 
Jaki jest cel prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Księga jest ewidencją przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnik zapisuje w niej dokonaną sprzedaż, a także koszty poniesione w celu uzyskania przychodu, które są związane z prowadzoną działalnością. Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. PKPiR służy więc głównie do prawidłowego rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zarówno w poszczególnych okresach, jak i na koniec roku. To na podstawie zapisów w niej dokonanych wylicza się wielkość należnego podatku od uzyskanych dochodów.

KPiR służy jednak nie tylko urzędnikom, ale również samemu podatnikowi. Na jej podstawie może dokonać on oceny efektywności swojej działalności w określonym czasie. Służy mu również do podsumowania pracy wykonanej przez cały rok. 

Dla osób, które są zainteresowane karierą w księgowości i finansach, przygotowaliśmy specjalne kursy, na którym zostaną szczegółowo i dokładnie omówione kwestie związane z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28