Menu
Tablet menu
A+ A A-

Urlopy

10


Co to jest urlop?

Urlop wypoczynkowy jest płatnym zwolnieniem od pracy przysługującym pracownikowi w każdym roku kalendarzowym. Urlopy pracownicze  dzielą się na wypoczynkowe, bezpłatne, szkoleniowe, dodatkowe i tzw. okolicznościowe.

Pracownicy, którzy począwszy od dnia 01.01.2004 r. podejmują pracę po raz pierwszy w życiu zawodowym mają prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym podjęli zatrudnienie. Wymiar pierwszego urlopu odpowiada 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku; uzyskanie prawa do pierwszego urlopu następuje z upływem ostatniego dnia pierwszego miesiąca okresu pracy.

11


W jakim  wymiarze udzielane są urlopy?

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy danej osoby obejmującego wszelkie zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia. Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika biorąc za podstawę odpowiednio 20 lub 26-dniowy wymiar urlopu.

Posługując się przykładem, pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze:
• ¼ etatu – przysługuje odpowiednio 5 lub 7 dni urlopu,
• ½ etatu – przysługuje odpowiednio 10 lub 13 dni urlopu,
• 2/3 etatu - przysługuje odpowiednio 14 lub 18 dni urlopu.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi niepełnozatrudnionemu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym ustalony dla pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy lub dla pracownika niepełnoetatowego nie może przekroczyć podstawowego wymiaru urlopu wypoczynkowego (odpowiednio: 20 i 26 dni)

Dzięki naszemu kursowi „KADRY” dowiesz się więcej na temat urlopów, w jaki sposób naliczany jest staż pracy określający wymiar urlopu oraz  jakie są zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28