Menu
Tablet menu
A+ A A-

Własna działalność - od czego zacząć?

20

Przedsiębiorstwo, wg art. 55 KC jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym pojęciu mieszczą się między innymi:

  • • Nazwa przedsiębiorstwa
  • • Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości i ruchomości
  • • Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych
  • • Koncesje, licencje, zezwolenia
  • • Patenty i inne prawa własności przemysłowej
  • • Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
    • Przedsiębiorcą nazywamy osobę  fizyczną , osoba prawną oraz jednostkę organizacyjną  niebędącą osobą prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.

21

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej należy dokonać:

• Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Organem ewidencyjnym dokonującym wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest:
• Wójt
• Burmistrz
• Prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Ponadto niezbędne jest wyrobienie pieczątki, która powinna zawierać nazwę oraz imię  i nazwisko przedsiębiorcy, dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, NIP, REGON.

22

•  Firmowe konto bankowe

Rozpoczynający działalność gospodarczą obowiązany jest posiadać rachunek bankowy. Wymóg ten jest podyktowany koniecznością dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10.000 EURO

Jeżeli chcesz dowiedziec się więcej o zakładaniu własnej działalności, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty - dzięki naszym kursom uzyskasz szczegółową wiedzę, jak rozpocząć działanie własnego przedsiębiorstwa, co jest niezbędne przy starcie własnej firmy oraz jak uniknąć pewnych problemów. Zapraszamy!

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28