Menu
Tablet menu
A+ A A-

Wynagrodzenia

8


Co to jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę nazywanym też płacą, pensją, zapłatą czy gratyfikacją i jest nieodzownym elementem każdego stosunku pracy. Przysługuje on każdemu pracownikowi za wykonaną pracę a prawo do jego otrzymania za pracę ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Bezwzględny charakter prawa do wynagrodzenia przejawia się również w tym, że pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.


9

 

Co rozumiemy jako wynagrodzenie?

Wynagrodzenie za pracę definiowane jest jako świadczenie majątkowo-przysparzające i przynoszące pracownikowi określoną korzyść majątkową.
Jest też:

  • • świadczeniem okresowym, gdyż wypłacane jest periodycznie w ustalonym z góry terminie,
  • • świadczeniem roszczeniowym bo może być dochodzone przed sądem pracy,
  • • świadczeniem o charakterze indywidualnym, gdyż jest świadczeniem osobistym pracownika.

 

Podczas kursu „KADRY” słuchacze dowiedzą się, jakie przepisy prawne regulują kwestie wynagrodzeń oraz jakie rodzaje wynagrodzeń obowiązują w myśl postanowień Kodeksu pracy.

Wynagrodzenia posiadają następujące funkcje:
• dochodową,
• motywacyjną,
• kosztową,
• społeczną.

7

Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

Przepisy prawa nie definiują jednoznacznie, jakie elementy miałyby się składać na wynagrodzenie – może być ono jedno lub wieloskładnikowe.
Należy jednak pamiętać, że niezależnie od obowiązującego systemu wynagrodzeń, ich podstawę stanowi wynagrodzenie zasadnicze.
Poza tym, w skład wynagrodzenia mogą wchodzić różnego rodzaju dodatki – zarówno te o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, oraz stałym i okresowym.

Dzięki naszemu kursowi „KADRY” dowiesz się, jakie  elementy wynagrodzenia są należne pracownikowi z mocy prawa,  którymi przepisami są regulowane a także jakie są najczęściej występujące dodatki do wynagrodzenia. Poruszony też  zostanie  temat systemów wynagrodzeń, świadczeń kompensacyjnych, a także kosztów pracy.

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28