Menu
Tablet menu
A+ A A-

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA
W SZKOLENIACH I KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

RZESZOWSKIE CENTRUM EDUKACJI

 

§ 1
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

1. Zgłoszenie na szkolenie lub kurs (wynikające z aktualnej oferty RZESZOWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI, ujętej na stronie internetowej www.rce.edu.pl w zakładce SZKOLENIA) przyjmowane jest na formularzu zgłoszeniowym, który dostępny jest w zakładce O NAS – DO POBRANIA
2. Zgłoszenie na szkolenie/kurs powinno zostać przesłane najpóźniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia.
3. Potwierdzenie uczestnictwa RCE przesyła pocztą lub faksem najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia / kursu. Potwierdzenie uczestnictwa zawiera również wszystkie informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych szkolenia/kursu.
4. W miarę wolnych miejsc RCE dopuszcza możliwość przyjęcia zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni i późniejsze potwierdzenie uczestnictwa.
5.Szkolenia zamknięte realizowane są na warunkach określonych w umowie z Kontrahentem – Zleceniodawcą.

§ 2
Odpłatność za udział w szkoleniu / kursie

1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu / kursie jest uiszczenie przez uczestnika lub firmę określonej w ofercie odpłatności na rzecz Rzeszowskiego Centrum Edukacji.
2. Odpłatność za udział w szkoleniu / kursie obejmuje:
- cenę szkolenia
- cenę szkolenia wraz z usługami dodatkowymi

Na cenę szkolenia składają się koszty organizacji, koszty materiałów dydaktycznych i piśmiennych oraz poczęstunek w czasie przerwy. Przekazywane słuchaczom materiały dydaktyczne są objęte ochroną związaną z prawami autorskimi.

Cena szkolenia wraz z usługami dodatkowymi obejmuje koszty noclegów oraz koszty posiłków.

3. Płatność za udział w szkoleniu / kursie, zgodnie ze zgłoszonym uczestnictwem, odbywa się na podstawie przesłanego przez RCE potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu/kursie i powinna być wpłacona:
- na rachunek bankowy Rzeszowskiego Centrum Edukacji
- w kasie RCE (Rzeszów, ul. Św. Michała Archanioła 5), najpóźniej w ciągu 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu.
4. Kasa RCE jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 oraz w soboty w godz. od 7:30 do 9:00.
5. Faktura jest wystawiana i przesyłana pocztą lub wręczana Uczestnikowi szkolenia w ciągu 7 dni od otrzymania wpłaty.
6. Rabaty ustalane są indywidualnie oraz według poniższego REGULAMINU PRZYZNAWANIA RABATÓW

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / kursie jest wniesienie pełnej odpłatności (lub pierwszej raty) za zleconą usługę edukacyjną zgodnie z przyjętym wariantem.


§ 3
Rezygnacje, zmiany

1. Brak pisemnej rezygnacji do dnia rozpoczęcia szkolenia / kursu oznacza obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia firma RCE zwraca koszty w wysokości:
- rezygnacja 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 100 % kwoty,
- rezygnacja od 13 do 4 dnia przed rozpoczęciem szkolenia – 50 % kwoty,
- rezygnacja poniżej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia – 0 % kwoty.
3. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych szczególnymi przypadkami losowymi decyzję o zwrocie kosztów podejmuje Dyrektor RCE.
4. W przypadku odwołania przez RCE szkolenia / kursu w zaplanowanym terminie, zostanie Zamawiającemu zaproponowany nowy termin. W sytuacji kiedy Uczestnik, bądź zgłaszająca go firma wniosła odpłatność za szkolenie i nie chce skorzystać z propozycji uczestnictwa w innym terminie, RCE zwróci uiszczoną kwotę w całości w terminie 14 dni.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RABATÓW
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ/KURSÓW W RCE


1. Ceny najpopularniejszych szkoleń dla studentów studiów dziennych:
- KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH i ŚREDNICH FIRM - 610 ZŁ
- KADRY - SPECJALISTA DS. KADR - 610 ZŁ
- PŁACE - SPECJALISTA DS. PŁAC, ROZLICZEŃ Z US i ZUS - 410 zł
- SAMODZIELNY KSIĘGOWY-BILANSISTA. KURS OD PODSTAW - 800 zł
ceny pozostałych szkoleń do wglądu na stronie internetowej

2. Osoba, która korzystała już z naszego kursu, zapisując się na następny, ma prawo do zniżki w wysokości  5% od ceny regularnej.
3. Przy zapisie na dwa kursy jednocześnie kursantowi przysługuje zniżka 7% na droższy kurs (np.  jeśli ktoś zapisze się na kurs: Płace oraz na kurs: Kadry - rabatu udzielamy do kursu KADRY, który jest droższy). Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi, gdy  jednocześnie dokona wpłaty na oba kursu (wpłata może być dokonana standardowo -  w dwóch ratach
[I RATA - przed rozpoczęciem kursu, II RATA - w połowie kursu], nawet jeśli drugi kurs nie będzie realizowany od razu, tylko po zebraniu się grupy).  Przy rezygnacji z uczestnictwa w drugim kursie zaliczka nie będzie zwracana.

 

Regulamin do pobrania

 

 

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Najbliższe szkolenia