Menu
Tablet menu
A+ A A-

Samodzielny Księgowy-Bilansista dla zaawansowanych (II stopień)

grafiki fb google ksiegowosc 3

Kurs dla osób, które znają podstawy prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, zainteresowane podwyższeniem własnych kwalifikacji oraz dla pracujących w działach księgowości, które chcą uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby aspirować do stanowiska samodzielnego księgowego.

Opis szkolenia

Adresatami kursu są:
- osoby znające podstawy prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie, zainteresowane podwyższeniem własnych kwalifikacji
- osoby pracujące w działach księgowości, które chcą uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, aby aspirować do stanowiska samodzielnego księgowego.

W ramach kursu zapewniamy:
- uczestnictwo w praktycznym szkoleniu obejmującym 100 godzin
- materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika
komplet materiałów do ćwiczeń praktycznych
- egzamin wewnętrzny i zaświadczenie ukończenia kursu według wzoru MEN III/1 oraz certyfiakt udziału w kursie
- serwis kawowy, napoje oraz poczęstunek.

 

Program kursu został przygotowany przez wybitnych specjalistów, jest bieżąco aktualizowany w oparciu o najnowsze zmiany księgowo – podatkowe. Obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne obejmować będą prawdziwe „zdarzenia i sytuacje" księgowe, symulacje codziennej pracy w działach księgowych, bazujące na 
W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.rzeczywistych dokumentach księgowych z wykorzystaniem programów komputerowych. Każdy uczestnik szkolenia uczy się i ćwiczy przy własnym stanowisku komputerowym.

Kadra dydaktyczna:
Kurs prowadzony jest przez praktyków, z bogatym doświadczeniem zawodowym i umiejętnością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Trenerzy to osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym, posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów.

Grupy
Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach, ilość osób w grupie nie przekracza 10 -12 osób. Daje to wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą.

Terminy

Termin rozpoczęcia kursu w trybie weekendowy: 24 LISTOPAD 2018 r.
(spotkania w soboty i niedziele, w godzinach od 8:30 do 14:30 lub 15:15)

Termin kursu dla grup zorganizowanych: ustalany jest indywidualnie.

Cena

Cena kursu: 1.150 zł brutto
Cena kursu dla grup zorganizowanych: do uzgodnienia

CENA OBEJMUJE:
- uczestnictwo w praktycznym szkoleniu obejmującym 100 godzin
- materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika
- komplet materiałów do ćwiczeń praktycznych
- egzamin wewnętrzny i zaświadczenie ukończenia kursu według wzoru MEN III/1 oraz certyfiakt udziału w kursie
- serwis kawowy, napoje oraz poczęstunek.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH

Dodatkowe informacje

Proces rekrutacji:
1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy (zakładka O NAS - DO POBRANIA)
2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wyślij na adres e-mailowy RCE: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź złóż osobiście w naszej siedzibie.
3. Po otrzymaniu potwierdzenia z naszej strony o terminie rozpoczęcia kursu, prosimy o uiszczenie opłaty (możliwość wpłaty w II ratach) na rachunek bankowy Rzeszowskiego Centrum Edukacji lub osobiście w kasie RCE.

Szczegółowy zakres tematyczny

Kurs obejmuje 100 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) oraz warsztaty komputerowe w programie księgowym (CDN OPTIMA), zakończony wewnętrznym egzaminem.

Zakres tematyczny:
I. ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE
1. Podstawy prawne rachunkowości, ustawa o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości
 2. Zasady prawidłowej rachunkowości, dokumentacja księgowa
 3. Aktywa pieniężne
-  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
- Inne środki pieniężne
 4. Rozrachunki
- Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
- Rozrachunki z tytułu podatku VAT
- Rozrachunki krajowe oraz wyrażone w walutach obcych (różnice kursowe)
 5. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników
6. Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego
- wyceny materiałów i towarów- wycena przychodu i rozchodu
- Ewidencja materiałów i towarów
- Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów i ich rozliczanie
7. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
- metody amortyzacji
- zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej
- ewidencja i wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- ulepszanie środków trwałych a remont
 8. Kapitały ( fundusze) własne.
9. Ewidencja kosztów.
10. Wyroby gotowe i usługi.
11. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.
12. Przychody i koszty działalności.
13. Przychody i koszty finansowe.
14. Zyski i straty nadzwyczajne.
15. Ustalenie wyniku finansowego
- Ustalenie wyniku finansowego w wersji porównawczej
- Ustalenie wyniku finansowego w wersji kalkulacyjnej
- Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego
- Ustalenie wyniku finansowego netto
- Wycena składników aktywów i pasywów ujętych w bilansie
- Zdarzenia nadzwyczajne
 16. Sprawozdania finansowe
- Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
- Bilans
- Rachunek zysków i strat -wariant porównawczy i kalkulacyjny
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
 17. Prawo podatkowe
-  Pojęcia z ordynacji podatkowej: obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek, podatnik i płatnik
- Podatki od dochodów osób fizycznych – ich konstrukcja, zakres podmiotowy, wysokość i rozliczenie
- Podatki od dochodów osób prawnych
- Podatek od towarów i usług VAT
- Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, wysokość podatku, zasady obliczania
- Kasy fiskalne, obowiązek i zasady instalowania
- Zasady rozliczania podatków przez podatnika i zakłady pracy
- Rola, zadania i uprawnienia Urzędów Skarbowych
- Sporządzenie deklaracji podatkowych i ZUS
- Sprawdzenie, kontrola podatkowa
18. Podsumowanie. Egzamin.

II. KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA
1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPTIMA – struktura programu
2. Konfiguracja programu i firmy dla modułów Kasa/ Bank, Księga Handlowa i Środki Trwałe
3. Rejestry kasowe/ bankowe (formy płatności, rachunki bankowe)
4. Preliminarz płatności (elektroniczna wymiana danych z bankiem, wydruki przelewów)
5. Plan kont
6. Noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda
7. Bilans otwarcia
8. Zapisy księgowe
9. Księgi rachunkowe – wydruki
10. Ewidencja VAT
11. Ewidencja dodatkowa
12. Schematy księgowe
13. Zestawienia księgowe
14. Zaliczka na PIT-36 i CIT-8
15. Ewidencja wynagrodzeń
16. Ewidencja środków trwałych
17. Budowa prostych filtrów
18. Rozliczenia, kompensaty, zaliczki
19. Schematy księgowe do Kasy i Banku oraz Rejestru VAT
20. Podsumowanie.

 

Kalendarz szkoleń

Luty 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Najbliższe szkolenia